Dlaczego należy wentylować pomieszczenia

W wyniku funkcjonowania ludzi, powietrze w budynkach ulega zużyciu, które polega na zmianie składu chemicznego. Nadmierny wzrost CO2 , wilgoci, zanieczyszczeń powoduje dyskomfort przebywania w pomieszczeniach oraz jest zagrożeniem dla zdrowia przebywających w nich osób, prowadząc często do alergii. Brak wymiany powietrza prowadzi do rozwoju bakterii, wirusów i grzybów. Dbając o zdrowie, higienę i komfort życia, należy w kontrolowany sposób zapewnić ciągłą wymianę powietrza w wymaganej ilości.

Dlaczego wentylacja mechaniczna?

Dotychczas najpopularniejszą formą wentylacji naszych domów była wentylacja grawitacyjna. Co więcej, jest ona w dalszym ciągu bardzo często planowana już na etapie projektu budowlanego. Na szczęście coraz większa świadomość użytkowników co do wielu minusów skuteczności jej działania oraz niosących w związku z tym strat energii powoduje, że coraz częściej nowe budynki, a także modernizacje starszych obiektów, obejmują swoim zakresem montaż wentylacji mechanicznej.

Minusy stosowania wentylacji grawitacyjnej:

- konieczność bezpośredniego napływu do pomieszczenia powietrza zewnętrznego przez otwory w oknach lub drzwiach, co przy obecnej szczelności budynków nie jest przestrzegane. W brew powszechnemu przekonaniu wyloty otworów wentylacyjnych z przewodów kominowych, nie służą do nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń.

-skuteczność i intensywność jej działania zależy od panujących na zewnątrz warunków np. temperatury, wiatru. Wyższa temperatura wewnątrz, niższa na zewnątrz oraz silniejszy wiatr, wpływają na większe ilości wymian powietrza w danym pomieszczeniu. Często zupełnie bez potrzeby,

- znaczne straty ciepła przez niekontrolowaną wymianę ilości powietrza w pomieszczeniach, szczególnie w okresie grzewczym,

- wsteczne wdmuchiwanie zimnego powietrza przez kratki wywiewne.

Zalety stosowania wentylacji mechanicznej:

- redukcja zanieczyszczeń – głównie CO2 , ale również innych związków powstających w pomieszczeniach w tym nieprzyjemnych zapachów oraz niebezpiecznego tlenku węgla, który powstaje w procesie spalania,

- usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń – brak gromadzącej się na oknach i przedmiotach wilgoci, szczególnie w pomieszczeniach najbardziej narażonych, takich jak łazienki czy kuchnie,

- zapewnienie w budynku świeżego, czystego powietrza, doprowadzanego w sposób kontrolowany w odpowiedniej ilości,

- redukcja kosztów ogrzewania do niezbędnego minimum poprzez zastosowanie central rekuperacyjnych, umożliwiających odzysk ciepła z usuwanego powietrza do powietrza nawiewanego. Sprawność odzysku ciepła niektórych modeli rekuperatorów sięga 96%.

Jak wentylować żeby nie tracić ciepła?

Coraz częściej dbamy o szczelność naszych domów. Powodem jest obawa przed nadmiernym wzrostem kosztów za ogrzewanie. Dbamy o właściwe ogrzewanie jednocześnie zapominając o właściwej wentylacji. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z centralą nawiewno-wywiewną, posiadającą wbudowany wymiennik ciepła (rekuperator).

Na jakiej zasadzie działa taka centrala z rekuperatorem? Poniższy schemat obrazuje kierunki przepływu powietrza w urządzeniu.

błąd wczytywania obrazka :(

Przepływ powietrza w centrali z rekuperatorem: a) odzysk ciepła lub b) przez bypass – źródło Pro-Vent

Powietrze z zewnątrz zasysane jest przez wentylator centrali rekuperatora. Następnie przechodząc przez wymiennik ciepła wtłaczane jest do przewodów wentylacji rozdzielającej je do poszczególnych pomieszczeń w budynku. W drugą stronę powietrze zużyte z pomieszczeń zasysane jest za pomocą osobnego wentylatora, również zabudowanego w centrali rekuperacyjnej, gdzie przewodami wentylacyjnymi wywiewnymi trafia do wymiennika ciepła. W tym miejscu ciepło zawarte w powietrzu wywiewanym przekazywane jest do powietrza nawiewanego, po czym po wyjściu z wymiennika usuwane jest na zewnątrz budynku. Powietrze nawiewane i wywiewane nie mieszają się ze sobą.

Schemat obrazuje również pracę centrali w okresie letnim, gdzie poprzez zastosowanie tzw. bypassu, nie następuje wymiana ciepła, aby niepotrzebnie nie ogrzewać powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Wentylacja mechaniczna – rodzaje

Przy projektowaniu i wykonaniu wentylacji mechanicznej możemy rozróżnić następujące rozwiązania:

Wentylacja miejscowa - odprowadza zanieczyszczenia lub doprowadza powietrze z konkretnego miejsca (okapy kuchenne, odciągi miejscowe, kurtyny powietrzne)

Wentylacja nawiewna - doprowadza świeże powietrze do pomieszczenia, w wyniku czego tworzy się nadciśnienie.

Wentylacja wywiewna - usuwa zużyte powietrze z pomieszczeń w wyniku czego tworzy się podciśnienie.

Wentylacja nawiewno-wywiewna - łączy oba powyższe rodzaje. Dzięki jej zastosowaniu możemy w dowolny sposób tworzyć warunki ciśnienia lub temperatury w pomieszczeniach


Budynki mieszkalne / jednorodzinne

Projektując wentylację mechaniczną dla niewielkich obiektów jakim są budynki jednorodzinne, należy przestrzegać określonych zasad, aby nie spowodować przewymiarowania instalacji. Przewymiarowanie układu może prowadzić do generowania niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w postaci kosztów zużytej energii. Właściwie zbilansowana ilość powietrza doprowadzanego i wywiewanego gwarantuje uzyskanie optymalnych warunków życia. Wykonując instalacje wentylacyjne w tego typu budynkach, opieramy się na nowoczesnych systemach wentylacyjnych z modułami rozdzielczymi oraz ekonomicznymi centralami rekuperacyjnymi.


Budynki i pomieszczenia komercyjne

Jesteśmy otwarci również na wykonanie wentylacji w biurach, salach, pomieszczeniach gastronomicznych, sklepach i innych obiektach, w których wentylując pomieszczenia chcemy zaoszczędzić energię oraz zapewnić wymagane warunki komfortu. W tego typu obiektach najczęściej stosowane są przewody wentylacyjne typu spiro lub o przekroju prostokątnym. Dobór odpowiedniego systemu zależy od przeznaczenia użytkowania obiektu.

Ze względu na sposób wykonania, funkcjonalność oraz efektywność system wentylacji mechanicznej z odzyskiem możemy podzielić na dwa rodzaje:

- z samą centralą rekuperacyjną,

- z GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła) oraz centralą rekuperacyjną zapewniającą dodatkowe oszczędności oraz doprowadzającą chłodniejsze powietrze latem do pomieszczeń.


Nasza firma pomoże Państwu zaprojektować i wykonać właściwy system wentylacji w Waszym domu lub firmie.

Czy wentylacja mechaniczna jest droga?

W zasadzie właściwym pytaniem powinno być raczej jakie koszty ponosimy nie posiadając systemu wentylacji z rekuperacją w naszym domu lub biurze?

Rozpatrując jednak koszty całkowite, należy podzielić je na:

Koszty inwestycyjneKoszty eksploatacyjne :
koszt projektuzużycie energii (około 200 zł/rok)
koszt materiałów i urządzeńwymiana filtrów (około 200 zł /rok)
koszty montażukoszty serwisowania i przeglądów (około 350 zł na 24m-ce)

Koszty inwestycyjne zależą od jakości i wielkości stosowanych urządzeń i materiałów, sprawności odzysku ciepła, długości instalacji, rodzaju ścian budynku, etapu budowy oraz jakości wykonania.

Można założyć, że koszt wykonania wentylacji zaczyna się już od 10 tys zł. Dokładną wartość inwestycji Klient otrzymuje, przesyłając do nas zapytanie.

Realizując zlecenie wykonania wentylacji z odzyskiem ciepła, na podstawie wykonanego przez nas projektu, jego koszt odejmujemy od ustalonej ceny umownej. Można powiedzieć, że jest to wartość dodana dla Inwestora.

Ile możemy zaoszczędzić?

- tak naprawdę zdrowie i komfort życia naszego, naszej rodziny w tym szczególnie dzieci to oszczędności, które trudno policzyć, są po prostu bezcenne. Powietrze jest oczyszczone z wirusów, pyłów i alergenów, dzięki czemu mniej chorujemy i jesteśmy mniej narażeni na wszelkiego rodzaju alergie,

- koszt kominów wentylacyjnych, towarzyszących im obróbek dekarskich i kosztów opasek klinkierowych. Posiadając wentylację mechaniczną, kominy nie są nam do niczego potrzebne. Prawidłowy przepływ powietrza w budynku z wentylacją mechaniczną zapewniony jest tylko, kiedy pomieszczenia są zupełnie szczelne,

- koszt zaoszczędzonego ciepła, rozumiany jak oszczędności energii jaka musiała by być zużyta do ogrzania powietrza z zewnątrz, podczas czy wietrzenia pomieszczeń. Oszczędności zależą od kosztów opału jakiego używamy do ogrzewania budynku. Realnie można założyć do 35% oszczędności.