błąd wyświetlania obrazka :(

Pompa Ciepła = Ekologiczne źródło ciepła

Obecnie pompy ciepła słusznie uznawane są za jedne z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych źródeł ciepła.

Zasada działania pomp ciepła, w skrócie polega na przemianach termodynamicznych czynnika chłodniczego, którego zadaniem jest przejmowanie w niskich temperaturach „ciepła” z powietrza zewnętrznego, przy wykorzystaniu stosunkowo niewielkiej ilości energii elektrycznej /głównie do pracy sprężarki/ i przekazanie go przez wymiennik do medium ogrzewającego wnętrza pomieszczeń, a także ciepłą wodę użytkową.

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii, jakimi są elektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne i elektrownie wodne, czyni ten rodzaj wytwarzania energii najbardziej ekologicznym. W jego wyniku nie są emitowane do powietrza szkodliwe gazy i pyły.

Rodzaje Pomp Ciepła

Ze względu na swoją budowę oraz parametry pracy możemy rozróżnić następujące rodzaje urządzeń:

Pompy ciepła powietrze-woda: dedykowane głównie do zasilania CO i CWU, mogą z powodzeniem zastępować tradycyjny piec na paliwo stałe, a także piec olejowych lub gazowy. Choć najbardziej efektywnym sposobem pracy pompy jest utrzymywanie jak najniższej temperatury na zasilaniu instalacji, obecne typoszeregi produkowanych urządzeń pozwalają na uzyskanie temperatury na wyjściu nawet do 65°C, dzięki czemu pompa ciepła może zasilać również istniejące instalacje, bez konieczności ich wymiany na nowe.

Pompy ciepła powietrze-powietrze: ten rodzaj to nic innego jak pompa ciepła, która jest powszechnie stosowana w Polsce jako klimatyzacja. Ciepło dostarczane jest przez nadmuch powietrza cyrkulującego w pomieszczeniu. W tej wersji nie podłączamy do instalacji zasobnika CWU

Jakie są zalety stosowania pomp ciepła ?

- niskie koszty eksploatacji, możliwość monitorowania pracy pompy oraz zużycia prądu,

- automatyczna praca urządzenia bez brudu i potrzeby uzupełniania paliwa,

- brak emisji szkodliwych gazów i pyłów – jesteś EKO !

- brak potrzeby ponoszenia kosztów budowy komina spalinowego,

- brak potrzeby wydzielania pomieszczenia na opał w budynku,

- brak potrzeby ponoszenia kosztów doprowadzania gazu do budynku,

- dodatkowe zastosowanie ogniw fotowoltaicznych zapewnia „bezpłatne” paliwo do zasilania pompy ciepła,

Jakie są koszty ?

Koszty inwestycyjne zależą oczywiście od:

- etapu inwestycji na jakim decydujemy się na zakup pompy ciepła,

- koszt samego urządzenia i osprzętu – duży wpływ ma tu właściwy i poprawny dobór pompy ciepła. Wybór urządzenia zapewniającego teoretycznie większą moc może paradoksalnie spowodować nie tylko większe zużycie energii, ale również doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia oraz jego przyspieszonej eksploatacji. Szacowany koszt urządzenia waha się pomiędzy 20 – 40 tys zł,

- termoizolacji budynku w tym okien i dachu,

- zastosowanej w budynku wentylacji,

- zastosowanej instalacji CO /podłogówka czy np. grzejniki zasilane wysoką temperaturą wody.

Koszty eksploatacyjne. Jeżeli pompa ciepła zostanie dobrana prawidłowo /optymalnie/, koszty eksploatacyjne mogą być niższe w porównaniu z kosztami poniesionymi przy zastosowaniu kotła gazowego kondensacyjnego.

Każdorazowo nasza firma jest w stanie przygotować dla Państwa indywidualną symulację kosztów związanych z zastosowaniem oferowanej pompy ciepła. Wynik przedstawia prognozowane zużycie prądu a co za tym idzie koszty eksploatacyjne. Wszystko to ma na celu świadome podjęcie decyzji co do wyboru pompy ciepła jako podstawowego źródła ciepła w Państwa budynku.

Należy mieć na uwadze, że inwestycje w ekologiczne źródła ciepła jakim jest pompa ciepła, mogą być objęte dofinansowaniem z różnych programów np. UE lub samorządowych.

Wymagania dla firm instalujących pompy ciepła

Podobnie jak w przypadku instalacji urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja pomp ciepła, ze względu na pracę z czynnikami sklasyfikowanymi jako zubażające warstwę ozonową, wymaga od instalatorów posiadania odpowiednich narzędzi oraz uprawnień tj. posiadania ważnego Certyfikatu dla Personelu wydanego przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.

Na podstawie obowiązujących przepisów, czynności polegającej na instalacji, konserwacji, serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła wymagają od osoby wykonującej posiadanie stosownych uprawnień tj. posiadania ważnego Certyfikatu dla Personelu wydanego przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.

Dodatkowo firma lub osoba, która dostarcza i instaluje urządzenie musi posiadać ważny Certyfikat dla Przedsiębiorcy mogącego prowadzić działalność w zakresie podanym powyżej. Z czynności instalacji, naprawy i likwidacji sporządzany jest protokół, który podpisuje uprawniona osoba dokonująca czynność.

Nasza firma posiada wszystkie aktualne uprawnienia w zakresie instalacji, konserwacji i serwisowania urządzeń zawierające fluorowane gazy cieplarniane.